SECȚIUNEA ONLINE

Lipscani Dance Grand Prix

Ediția I

 

 

 

 

SECȚIUNI SOLO, DUET, TRIO, GRUP

 • Balet

 • Dans Contemporan / Lyrical

 • Folclor Național & Internațional / Dans Caracter

 • Jazz Dance / Musical / Dans Modern

 • Open / Show Dance

 • Acro Dance

 • Gimnastică

 • Street Dance

 • Hip Hop

 • Dancehall

 • Breakdance

 • Dans sportiv

 • Salsa

CRITERII DE ARBITRAJ

 • ritmică, muzicalitate;

 • tehnica, poziția corpului, linii;

 • impresie artistică, costumație;

 • coregrafie-tematică;

 • sincronizare,aliniament;

 

DETALII JURIZARE

Fiecare membru al juriului va nota fiecare criteriu, iar nota finală fi dată de media aritmetică a mediilor fiecărui membru al juriului.

 

În cazul în care, pe o anumită disciplină / categorie / grupă de vârsta, există un singur înscris, acesta va fi premiat în funcţie de nivelul evoluţiei sale în concurs şi nu în funcţie de faptul că nu mai există alţi concurenţi. Astfel clasarea se va realiza în funcţie de nota finală, după cum urmează:

 • Locul I : media finală între 9 – 10

 • Locul II : media finală între 8 – 8,99

 • Locul III : media finală între 7 – 7,99

 • Menţiune : media finală între 6 – 6,99

 

CATEGORII

 

 • Solo: 1 dansator

 • Duo: 2 dansatori

 • Trio: 3 dansatori

 • Grup: 4+ dansatori

LIMITE DE TIMP

Toate momentele de dans au ca limită de timp 2 minute.

 

 

CATEGORII DE VÂRSTĂ

Categoriile de vârstă pentru competițiile de solo, duo, trio sunt:

 • MINI: 6 - 8  ani;

 • CHILDREN: 9 - 12  ani;

 • JUNIORS: 13 – 15 ani;

 • TEENS: 16 - 18 ani;

 • SENIORS: 19+ ani

 

Vârsta pentru înscrierea în categoria potrivită se stabilește după media de vârstă a participanților.

Ne rezervăm dreptul să cerem dovada vârstei dansatorilor solicitând dovada unui  act de identitate.

 

TAXE DE PENALIZARE

Pentru înscrieri venite după expirarea termenului , se va aplică o suprataxă de 50% (plată prin virament bancar) pentru fiecare moment in parte;

Restituirea taxei de înscriere:

 • În cazul abandonării concursului înainte de expirarea termenului de înscriere, suma restituită constituie 50 % din taxa de înscriere.

 • După expirarea termenului de înscriere nu se efectuează restituiri.

 

 

 

ÎINSCRIEREA

 • Fișa de înscriere specifică concursului online. (completată cu litere de tipar)* 

 • Achitarea taxei de participare în valoare de 95 lei pentru fiecare video.**

 

     *Înscrierile se realizează doar on-line.

   **Pentru înscrierea cu mai multe momente de dans se va achita de fiecare dată taxa de participare. 

 

Data limită pentru înscrieri este 12 iulie!

Plata taxei de participare se poate face on-line în contul IBAN: RO63INGB0000999910052954 sau prin OP în contul menționat, cu menționarea numelui concurentului.

   

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta pe adresa de e-mail a concursului: info@lipscanidance.com 

 

Young Modern Dancers